CD Recensies

GAY: TO THE THAWING WIND

Gay: To the thawing wind. ’Reluctance’  ’Going for water’, ‘Pan without us’, ‘Stars’. ‘Snowflakes’, ‘Wind and window flower’, ‘Peony’, ‘Have you got a brook in your little heart’, ‘To the thawing wind’,’ Now close the windows’, ‘Descending into dreams’. Shea Owens (b), Madison Leonard (s) en Artem Belogurov (piano). TRPTK  TTK 0054 (62’52”). 2021
 
In het persbericht bij deze uitgave wordt vermeld dat de ‘Amerikaan Paul Edward Gray (1936) vooral bekendheid geniet als dirigent en dat hij daarnaast een aanzienlljke reputatie heeft als componist en docent’. Dat kan best zo zijn, maar op internet is geen woord over hem te vinden en dat wekt aanvangstwijfel over iemand van in de tachtig die zo onbekend bleef.
Dat neemt niet weg dat deze liederen best moeite zijn juist door hun verscheidenheid.
De teksten van de tien liederen en een duet zijn ontleend aan de gedichtenbundel ‘A boy’s will’ uit 1913 van Robert Frost (1874 - 1963), ‘Love’ uit 1890 van Emily Dickinson (1830 - 1886) en aan de ‘Drie liederen van verlies’ van Gay zelf.
Dat gaat van het het de stevige uiting van weerzin uit ‘Reluctance’ via het   beeldende ‘Going for water’ en ‘Stars’ tot het lyrische ‘Wind and window flower’. Maar waarschijnlijk het meest treffen is het duet ‘Peony’, geen wond er want een pioenroos is ook heel mooi. Goede stemmen en een betrouwbare begeleider zorgen daarvoor.
Beide zangers zijn goed toegerust voor dit recital en laten een overtuigende voordracht horen. Madison Leonard kende ik al sinds haar bijdrage aan Philip Glass’ The fall of the house of Usher (Orange Mountain Music OMM 0138 uit 2017. 
Wat me wel steeds weer verbaast bij de luxe- en goed gedocumenteerde TRPTK albums is dat nooit, zoals toch gewoon is, speelduren worden vermeld.