CD Recensies

HUME: CAPTAIN HUMES POETICAL MUSICKE

Hume: Captain Humes poeticall musicke. Montserrat Figueras (s) en Paul Hillier (bs) met Hespèrion XX o.l.v. Jordi Savall. RCA RD 77165 (58’19”). 

Met een onvermoeibare avontuurzucht struint dirigent/gambist Jordi Savall met zijn Ensemble Hespèrion XX door de schatkamer van de oude muziek. De concerten en cd’s van het vijfenveertig jaar jonge ensemble vormen voor de liefhebbers ware ontdekkingstochten. 

Vooral de veelkleurigheid van de zestiende en zeventiende eeuwse Spaanse muziek is een bron van veel luistergenoegen voor de fijnproevende liefhebbers.

Maar ook de Schot Tobias Hume leverde in dit opzicht verrasend mooie bijdragen. Behalve componist en gambist was hij ook nog soldaat. De werken die hij componeerde zijn verzameld in twee bundels: The first part of ayres or musical humors uit 1605 en Captain Humes poetical musicke uit 1607. Deze laatstgenoemde bundel is hier vastgelegd.

De titels van de delen zijn: ‘The lady of Sussex delight’. The king of Denmars delight’, ‘A French almaine: the duke of Lexox delight’, ‘A mery conceit’, ‘The earle of Salsburies favorit’, ‘Sweet ayre’, ‘Fain would I change that note’, ‘The earle of Pembrookes galliard’, ‘The souldiers song’, An almaine’, ‘The passion of musicke’, ‘The duke of Hoilstones delight’, ‘Alas poore men’, ‘A masque’, ‘Tobacco’ en ‘A jig for ladies’.

Ze geven he karakter en de richting aan, maar de persoonsnamen van degenen die worden genoemd zeggen ons niets meer. Vaak kruiden Savall en zijn musici hun interpretaties nog met melodische en ritmische improvisaties. Of dat hier ook het geval is, valt niet zo snel na te gaan.

Duidelijk is wel dat heel stijlvol met hart en ziel wordt gespeeld.