CD Recensies

HOLLOWAY: TRIO'S; ALTVIOOL SOLOSONATE

Holloway: Trio voor klarinet, altviool en piano op. 79; Trio voor hobo, viool en piano op. 115; Altviool solosonate op. 87. Rest ensemble. Sheva Contemporary SH 208 (53’21”). 2017 

Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van de Engelse componist Robin Holloway, 19 oktober 2018, leerling van Alexander Goehr, leraar van Thomas Adès en George Benjamin, werd deze cd gemaakt.

Ooit verklaarde hij dat hij liefst ‘een modernist onder de modernisten’ wenste te zijn, en dat blijkt mogelijk uit zijn vroege werken als Garden music voor 9 musici uit 1962 en het Concertino voor klein orkest uit 1964. Maar  met het voortschrijden van de tijd, blijkt hij nu een ’neoromanticus onder de romantici’ te zijn. Dat geldt tenminste voor het hier opgenomen eendelige Trio voor klarinet, altviool en piano op. 79; uit 1994, het Trio voor hobo, viool en piano op. 115 uit 2010 en de Altviool solosonate op. 87 uit 1998.

Geleidelijk lijkt zijn werk ook aan verinnerlijkte kracht te hebben gewonnen. Rees Wester (h), Oliver Pahley (kl), Rebecca Raimondi (v), Henrietta Hill (v) en Alessandro Viale (p) van het Rest ensemble zijn zorgvuldig, overtuigend en muzikantesk. Met name Henrietta Hill onderscheidt zich heel positief met haar voordracht van de introspectieve, kalm overpeinzende solosonate voor altviool. In de andere werken vinden mooie ‘conversaties’ tussen de drie participanten plaats.