CD Recensies

HOFMANN, L.: FLUITCONCERTEN

Hofmann, L.: Fluitconcerten in D B. D5, G B. G3, A B. A1, G B. G4. Uwe Grodd met het Tsjechisch filharmonisch kamerorkest o.l.v. Michael Halász. Naxos 8.573967 (62’20”). 2018  

Dit is de derde aflevering van de volledige dertien Fluitconcerten van Leopold Hofmann (1738 - 1793) die door Naxos met met twee verschillende solisten en ensembles zijn opgenomen. De eerdere verschenen op Naxos  8.554747/8. Nu de reeks op één uitgave na compleet is, kunnen we vaststellen dat deze werken goed in de midden achttiende eeuwse tijdgeest passen met decoratieve glans in de elegante allegro’s en expressive charme in de adagio’s, die wat meer diepgang hebben. Ze zijn volgens de nummering van Allan Badley van elkaar te onderscheiden. Deze probeer voor deze concerten een link naar Haydn te maken en Hofmann was zeker een wegbereider voor Schubert en Weber. Het is te begrijpen dat Hofmann met zijn vrij luchtige muziek in zijn tijd een gevierde componist was.

De vertolkingen zijn zonder meer goed, maar helpen niet om de muziek belangrijk te maken. Het is aardig ze goed uitgevoerd te horen, maar er beklijft weinig van. Het belang van Mozart’s beide Fluitconcerten is groter.