CD Recensies

HAMMERSCHMIDT: ACH JESUS STIRBT; TRIUMPF, TRIUMPH, VICTORIA

Hammerschmidt: ‘Ach Jesus stirbt’; ‘O barmherziger Vater’; ‘Warum betrübst du dich, mein Herz’; ‘Ach Gott, warum hast Du mein vergessen?’; ‘Erbarm dich meinem o Herre Gott ‘ uit Musikalische Andachten 2; ‘Bis hin an des Creutzes Stamm’; ‘Christ lag in Todesbanden’ uit Kirchen- und Tafelmusik; ‘Vater unser’; ‘Ich bin gewiß, das weder Tod’; ‘Triumph, Triumph, Victoria’; ‘Die mit Tränen säen’; ‘Wer wälzet uns den Stein’; ‘Ist nicht Ephraim mein theurer Sohn’; ‘Ich fahre auf zu meinem Vater’; ‘Siehe, wie fein und lieblich ists’. Vox luminus en Clematis o.l.v. Lionel Meunier. Ricercar RIC 418 (70’47”). 2019
 
Naarmate meer muziek van de uut Bohemen komende Duitse barokcomponist Andreas Hammerschmidt (1611 - 1675) op cd verkrijgbaar wordt, blijkt goed hoe ondergewaardeerd hij na zijn dood was. Hij moet heel wat werken hebben geschreven want er zijn vijftien bundels van hem waarin hij net als zijn bekende tijdgenoot Schütz een fusie tot stand brengt tussen de Lutherse meerstemmige traditie en Italiaanse invloeden. EigenlijkItaliaanse muziek met een Duits accent.
Het mooie programma dat Lionel Meuniervan Vox Luminis samenstelde, concentreert zich op muziek voor de Passie- en Paastijd met als onbetwist hoogtepunt het zeer treffende madrigaal over de dood van Jezus ‘Ach Jesus stirbt’ en het juichende ‘Triumph, Triumph, Victoria’. Waar nodig draagt Clematis instrumentale begeleiding bij aan deze ontroerende, fraai gezongen muziek. Goed dat Hammerschmidts werk meteen zo mooi onder de aandacht wordt gebracht.