CD Recensies

HINDEMITH: SONATES VOOR FLUIT, HOBO, KLARINET, FAGOT EN HOORN

Hindemith: Fluitsonate, Hobosonate, Klarinetsonate, Fagotsonate, Hoornsonate. Emmanuel Pahud (fl), François Leleux (h), Paul Meyer (kl), Gilbert Audin (kl) en Radovan Vlatkovic (althrn) met Erik le Sage (piano). Warner 2950.44411 (61’37”). 2017
 
Paul Hindemith (1895 - 1963) schreef in totaal dertig sonates met pianobegeleiding voor alle gangbare orkestinstrumenten gedurende de jaren 1935 en1948 nadat hij Nazi Duitsland had verruild voor eerst Zwitserland en daarna de V.S. Men kan deze werken beluisteren als een bittere, nostalgische meditatie over vergane betere tijden of als moedige vooruitblikken.
Het gaat om met groot vakmanschap geschreven, intelligente, geciviliseerde muziek die bij vlagen soms zelfs geestig is, maar die we weinig te horen krijgen. Zelf sprak hij met valse bescheidenheid van Gebrauchsmusik en een bevorderaar van Neue Sachlichkeit. Vandaar in de eerste plaats het nut van deze uitgave, die is verzorgd door leden van het Franse blazersensemble Les vents françaix.
In deze opname weet Eric le Sage precies wanneer hij zijn collega’s het voetlicht moet kunnen en toont hij een uitstekend kamermusicus te zijn die goed van geven en nemen weet. De blazers tonen zich zeer congeniaal en zijn gelukkig allerminst ‘zakelijk’, maar onthullen ook esprit en eenvoudig speelplezier.  
Her en der verspreid zijn andere opnamen van deze werken verkrijgbaar, maar deze nieuwe maakt overall de beste, meest frisse indruk.