CD Recensies

HYDE: PIANOCONCERTEN NR. 1 EN 2; VILLAGE FAIR

Hyde: Pianoconcerten nr. 1 in es en 2 in cis; ‘Village fair’. Miriam Hyde met het West Australisch symfonie orkest o.l.v. Geoffrey Simon c.q. het Sydney symfonie orkest o.l.v. Dobbs Franks. ABC 446.285-2, 465.735-2 (66’49”). 1975/79 
 
De beide Pianoconcerten van de Australische componiste Miriam Hyde (1913 - 2005) dateren uit haar Londense tijd. Ze zijn uit 1933 en 1935; ‘Village fair’ volgde veel later in 1943. 
Beide Pianoconcerten dragen nog het stempel van de romantiek, maar ze zijn boeiender dan die van bijvoorbeeld Anton Rubinstein. Het eerste gaat terug tot Schumann, het tweede heeft meer van Rachmaninov (diens eerste). Ook is het niet moeilijk in deze composities iets van Brahms te horen. Bekend is dat Hyde Brahms zeer bewonderde.
Hyde’s inventiviteit mag zich misschien niet op het hoogst denkbare niveau bevinden, deze werken getuigen wel van behoorlijk groot vakmanschap, zitten vol mooie momenten en klinken heel treffend; dankzij haar eigen vertolkingen mogen we aannemen dat ze precies volgens haar bedoeling zijn: authentieker kan niet, hoewel niet elke componist de beste uitvoerder van eigen werk is.