CD Recensies

HONEGGER: STRIJKKWARTETTEN NR. 1-3

Honegger: Strijkkwartetten nr. 1-3. Erato kwartet. Aura AUR 417-2 (64’12”). 1992

 

In hoeverre de in Le Havre geboren Zwitserse componist als medestrijder in de Groupe des six op grond van zijn innerlijke binding aan die groep toch met Duits georiënteerde muziek als zijn drie strijkkwartetten uit respectievelijk 1917, 1935 en 1937 een eigen weg ging, illustreren deze kamermuziekwerken op duidelijke wijze.

Het eerste kwartet bevat de van deze componist vertrouwde mengeling van Franse luciditeit en Duitse degelijkheid. Het langzame middendeel vormt letterlijk en figuurlijk het zwaartepunt. Het duurde nogal lang voordat kort na elkaar het tweede en derde kwartet tot stand kwamen. De toon is hier wat aangescherpt en de vormgeving wat klassieker. Ook is de polyfonie dwingender en de sfeer pregnanter.

Wanneer men de heel stijlvolle uitvoeringen van het Erato kwartet beluistert, verbaast men zich dat deze drie werken – met het derde als hoogtepunt – zo sporadisch te horen zijn.