CD Recensies

HINDEMITH: APPAREBIT REPENTINA DIES; MIS E.A.

Hindemith: Apparebit repentina dies; 6 Chansons; Lieder nach alten Texten op. 33; Mis. SWR Omroepkoor en koperblazers van het SWR Omroeporkest o.l.v. Marcus Creed. Hänssler CD 93.295 (67’42”). 2011

 

Zonder veel opzien of activiteiten werd in december 2013 de vijftigste verjaardag van Hindemiths sterfdag gevierd. Waarschijnlijk mede ter gelegenheid daarvan verscheen deze cd. Het oeuvre van de componist is omvangrijk, maar juist deze werken waren niet of slecht vertegenwoordigd.

Apparebit repentina dies (De dag des berouws nadert) is een Middeleeuwse voorloper van het Dies Irae. In 23 coupletten volgens alfabet heeft de componist hier de Dag des oordeels in 1947 tot onderwerp gekozen. 

In de geest van het Concert voor koperblazers, harp en strijkers uit 1949 worden hier ter begeleiding en interpunctie 2 trompetten, 4 hoorns, 3 trombones en een tuba ingezet. Geen vrolijke kost, maar wel prachtige muziek.

Hierna volgt als contrast louter a cappella werk.

Lichtere kost bieden de expressieve, warmbloedige 6 Chansons op teksten van Rilke uit 1939 en de 6 Lieder nach alten Texten uit 1923/5 waaraan Middeleeuwse poëzie ten grondslag ligt. In elk daarvan wordt in passend  neobarok of neoklassiek idioom op nu eens meditatieve, dan weer uitgelaten of satirische geest een breed scala aan stemmingen gecreëerd. Deels lastig realiseerbare koormuziek, luister maar naar het ‘Landsknechtenlied’ dat hier heel helder en zuiver klinkt.

De Mis was in 1963 het laatste, in dit geval erg strenge werk dat Hindemith voltooide. Het werk heeft een universeel karakter; Hindemith was in het begin Protestant, zijn vrouw Gertrude R.K, het geloof waartoe hij zich later ook bekeerde. Een universeel spirituele geest bezit het wek beslist. Het werk is best complex ten gevolge van overdadig contrapunt (tot viervoudig toe).

Het SWR koor dat eerder al andere lastige koorwerken van Villa-Lobos, Schnittke, Kurtág en Ligety opnam zorgt voor vrijwel voorbeeldig perfecte realisaties van dit hele programma. Het resultaat is voorbeeldig. Kernachtig is ook het aandeel van de blazers. 

Hoe fraai ook de opnamen van de Mis door Uwe Gronostay (Chandos 9413 en – met het Nederlands kamerkoor - Globe GLO 5105) zijn, deze van Creed is domweg nog beter. Fijn dat dit weinig gehoorde moois nu zo optimaal is vereeuwigd.