CD Recensies

KOŽELUCH: KLARINETCONCERTEN; SONATE CONCERTANTE

Koželuch: Klarinetconcerten nr. 1 in Es en 2 in Es; Sonate concertante in Es. Dieter Klöcker met het Praags kamerorkest o.l.v. Milan Lajcik. Orfeo C 193.061 A (69’21”). 2002

 

Leopold Anton Koželuh, later veranderd in Kozeluch (1747-1818) behoorde met de familie Stamitz en Anton Rössler tot de Boheemse school componisten die een grote rol speelden in het Oostenrijks-Duitse muziekleven rond de wisseling van de achttiende en negentiende eeuw. Als jaloerse tijdgenoot van Mozart was hij niet mals met kritiek op zijn beroemde collega.

Kozeluch bracht met elf symfonieën, tweeëntwintig pianoconcerten en twee klarinetconcerten plus wat andere concertante stukken een vrij groot oeuvre tot stand.

De kwaliteit van dit tweetal concerten is misschien wat onverwacht erg groot en ze hoeven maar weinig in de schaduw van Mozarts beroemdere klarinetconcert te staan.

Emma Johnson maakte eerder een mooie opname van het eerste concert (ASV CDDCA 763) maar het is logisch beide werken samen te hebben, aangevuld met de niet te versmaden concertante sonate.

Dieter Klöcker geeft van deze aangename muziek ook voorbeeldige verklankingen. Zelfs het meest conventionele passagewerk krijgt een mooie glans. De melodieën vloeien fraai, de begeleiding is heel attent en de opname klinkt erg goed.