CD Recensies

KOŽELUCH: PIANOCONCERTEN, DRATVA, SHELLEY

Koželuch: Pianoconcerten nr. 1 in F P. IV/1, 4 in A P. 1V/4 en 5 in Es P. IV/5. Tomas Dratva met Slowaaks Sinfonietta Zilina o.l.v. Oliver Dohnányi. Oehms OC 588 (79’56”). 2004

 

Koželuch: Pianoconcerten nr. 1 in F P. IV/1, 5 in Es P. IV/5 en 6 in C P. IV/6. Howard Shelley met de London Mozart Players. Hyperion CDA 68154 (75’48”). 2016

 

Waar Mozart het tot 27 pianoconcerten bracht, schreef Koželuh (om zijn oorspronkelijke naam te bezigen) er 23, waarvan sommige nog specifiek voor klavecimbel. Net als Mozart leefde en werkte hij in Wenen, maar hij Mozart in 1792 aan het hof opvolgde in dienst van Franz II.

Geen wonder dat zijn pianoconcerten eenzelfde klassiek stempel dragen als die van Mozart, maar alleen minder geniaal, conventioneler zijn. De vertonen eerder Haydneske trekken. Desondanks zijn ze met formele evenwichtigheid, hun aardige melodiek en blijken van virtuositeit best de moeite waard.

Maar dan moeten ze wel met meer élan worden uitgevoerd dan door de wat te bescheiden Zwitserse pianist Tomas Dratva en het Slowaakse kamerorkest. Erger is evenwel dat de opname zo slecht verzorgd klinkt.

Wat dat betreft komt de in muzikaal zowel als technisch beter geslaagde Hyperion opname van de ondernemende Howard Shelley als geroepen. In het voorbijgaan was het leuk te zien dat Marieke Blankesteijn momenteel concertmeester is van de London Mozart Players. Omdat deze werken smeken om een mooie pianoforte is te hopen dat daarmee een volgende keer rekening mee wordt gehouden.