CD Recensies

KAGEL: TRIBUN, DER; NACH EINER LEKTÜRE VON ORWELL

Kagel: Der Tribun; …. Nach einer Lektüre von Orwell. Dieter Hufschmidt (spr), Christian Rode (spr), Marzio Kagel (spr), Adam Bauer (tr), Georg Kröll (org) e.a. Wergo WER 6305-2 (67’16”). 

 

Absurdisme stond altijd hoog in het vaandel van componist Mauricio Kagel (1931-2008) en hij schoffeerde in veel van zijn werken heel doelbewust en vaak met humor tegen heilige huisjes. Liefst werkte hij zelf aan de uitvoering van zijn werken mee. Dat is ook hier het geval.

Kagel was heel oorspronkelijk en beschikte over een ingenieus soort inventiviteit. Maar hij bleef ook altijd een outsider die zich bij een enkele stroming aansloot.

Geboren uit Joodse emigrantenouders en getogen in Burenos Aires keerde hij in 1957 terug naar Keulen, destijds het epicentrum van de muzikale avant-garde. 

In 1979 schreef Mauricio Kagel het ruim een half uur durende Der Tribun für einen politischen Redner, Musikklänge und Lautsprecher als karikatuur van het totaliarisme. In 1984 volgde met iets langere ….Nach einer Lektüre von Orwell, Hörspiel in germanischer Metasprache. Daarin verschaft hij eigen inzicht in de onaangename toekomstvisie uit Orwells 1984.

Gelukkig had Kagel een groot gevoel voor humor en spot, al kon hij ook heel serieuze werken als de Sankt-Bach Passion schrijven. Als het begrip ‘postmodern’ niet pas later was bedacht, had die voor Kagels werk kunnen worden uitgevonden. In Nederland prijkte Kagel bij herhaling op Festivalprogramma’s, maar beide hier gepresenteerde werken zullen vrijwel onbekend zijn.

Met Kagel zelf aan het roer en als deelnemer mag worden aangenomen dat beide werken precies volgens zijn intenties zijn uitgevoerd.