CD Recensies

LAWES, W.: CONSORT SETTS E.A.

Lawes, W.: Consort setts a 5 in A, C (2), F en G; Consort pieces a 4 2 Aires in C; 2 Aires in c; Aire (Fantazy) in C; Fantazy in c (VdGS 108/113). Phantasm. Channel Classics CCS 15698 (66’50”). 1999

 

William Lawes (1602-1645) werd weliswaar overschaduwd door zijn oudere, productievere, ook langer levende broer Henry (1596-1662), maar het heeft er alle schijn van dat hij een groter talent was. Helaas kwam zijn loopbaan al tot een abrupt einde toen hij op 43-jarige leeftijd tijdens gevechten met royalistische troepen in de Slag van Chester werd gedood.

Lawes’ talent werd al vroeg onderkend en hij werd naar Londen gestuurd om te gaan studeren bij John Coprario. In 1635 trad Lawes in dienst van Karel I, al was hij waarschijnlijk al eerder aan het hof werkzaam omdat hij als componist betrokken was bij diverse voor de koninklijke familie opgevoerde maskerspelen, zoals The Triumph of Peace uit 1634. 

Thans is deze Lawes vooral bekend om zijn ensemblereeksen voor vier en vijf partijen, Dit zijn groepen ensemblemuziek bestaande uit fantasieën, pavanes, allemandes en serieuzere dansvormen, Lawes’ setts of reeksen werden eind jaren ’30 van de zestiende eeuw geschreven, puur voor amusement aan het hof. Maar het veelvuldig gebruik van querstanden (relatio non harmonica), dissonanten en gedurfde harmonieën in juist deze verzameling stempelt ze tot hoogst origineel en ‘modern’.

De opname van Phantasm brengt deze meerstemmige ensemblereeksen  aardig tot leven. De groep werkt zonder orgelcontinuo, maar feitelijk ontbreekt het aan niets. De textuur van de fantasieën is helder en de lyriek van de dansen is volkomen natuurlijk. Snelle passages, vermoedelijk gebaseerd op Lawes’ eigen technieken als virtuoos violaspeler, worden met precisie uitgevoerd. Opvallend is verder de enthousiaste, energieke en toch steeds beheerste aanpak.

De opname zorgt niet alleen voor een heldere, maar ook voor een goed gemengde klank en houdt de klank warm.