CD Recensies

LEKEU: STRIJKKWARTET, COMPLETE WERKEN VOOR

Lekeu: Molto adagio sempre cantante e doloroso V. 52; Strijkkwartet; Méditation V. 48; Menuet voor strijkkwartet V. 49. Debussy kwartet. Timpani 1C 1182 (63’31”). 2010 

 

De in 1870 geboren Belgische componist Guillaume Lekeu die al op 24-jarige leeftijd aan tyfus overleed, moet een gevoelige, heel emotionele ziel zijn geweest. Hij was met stomheid geslagen toe n hij kennismaakte met de muziek van Beethoven inviel flauw toen hij Tristan voor het eerst hoorde. Daar besloot hij zijn hele ziel en zaligheid in zijn muziek te leggen. Dat is aardig gelukt.

Wat zo ontstond wordt wel gekenmerkt door een zekere tristesse. ‘Vrolijkheid is veel moeilijker te verklanken dan lijden’, was een van zijn uitspraken. Uit brieven aan zijn vrienden blijkt wel dat hij als jongeman ook gevoel voor humor had en levenslustig was. 

Op deze cd speelt het Debussy kwartet zijn volledige werken voor strijkkwartet. Te beginnen met Molto adagio sempre cantante e doloroso, een aangrijpend stuk uit 1887, van voordat hij korte tijd bij Franck studeerde. Hat is gebaseerd op een uitspraak van Jezus in de tuin in Ghetsemane uit het evangelie van Matthëus: ‘Mijn ziel is tot sterven toe bedroefd’. Muziek die nog iets heeft van Haydns Sieben letzte Worte, maar dan gezien door jongere ogen.

Ook de drie andere werken voor strijkkwartet, met als meest substantiële bijdrage het zesdelige Strijkkwartet, leveren ruim een uur muziek zonder dat er ook maar één maat klinkt die niet heel mooi is. Muziek van grote urgentie die niet anders vermag dan te ontroeren, wat voor een groot deel te danken is aan deze hartelijke uitvoeringen.

Het complete oeuvre van Lekeu staat ter beschikking op Ricercar RIC 351 (8 cd’s).