CD Recensies

LEONINUS: JUDAEA ET JERUSALEM; DESCENDIT DE CELIS E.A,

Leoninus: Judaea et Jerusalem; Descendit de celis; Et valde mane; Christus resurgens; Sedit angelus; Dum conplerentur; Advenit ignis; Repleti sunt omnes; Benedicamus Domino. Red byrd en Yorvox o.l.v. John Potter en Richard Wistreich. Hyperion CDA 67289, CDH 55338 (74’33”). 2001

Magister Leoninus behoorde tot de eerste componisten van meerstemmige kerkmuziek aan de Notre Dame in Parijs.Als belangrijkste bron voor zijn werk dient het pas in de dertiende eeuw samengestelde Magnus liber organi. Een organum is een geestelijk vocaal werk waarin een gregoriaanse melodie (tenor) in lange noten wordt gezongen en waarboven zich één (duplum) of nog een tweede (triplum) stem beweegt in lange melismatische melodielijnenIn het Magnus liber treffen we tweestemmige organa met de teksten van de belangrijkste liturgische feestdagen (Kerstmis, Pasen en Pinksteren), gerangschikt naar de volgorde van het kerkelijk jaar aan.

In de praktijk waren ze bestemd voor de beste beschikbare zangers en werden ze meestal afgewisseld met eenstemmige gregoriaanse gezangen. Dat gebeurt ook hier op een tweede cd van Red byrd en Yorvox. Daarop wordt de muziek vrij teer aangepakt, maar komt daardoor ook de schoonheid en het mysterie goed naar voren. Dat blijkt vooral in het verbeeldingsvol gezongen ‘Sedit angelus’, ‘Judea et Jerusalem’ en ‘Dum conplerentur’. Heel expressieve muziek die de luisteraar terugvoert naar lang vervlogen tijden.