CD Recensies

LUZZASCHI: MADRIGALEN, MOTETTEN, INSTRUMENTALE WERKEN

Luzzaschi: Madrigalen, motetten en instrumentale muziek. Profeti della Quinta o.l.v. Elam Rotem. Pan Classics PC 10350 (69’20”). 2015
 
De Italiaanse componist en organist Luzzasco Luzzaschi (1545 - 1607) behoort tot de interessantere toondichters uit de late Renaissance die - levend en werkend voor de familie d’Este in zijn geboortestad Ferrara - net als Palestrina, De Wert, de Monte, Lassus, Marenzio en Gesualdo mooie bijdragen leverde aan het madrigalen repertoire. Hij kreeg alleen minder bekendheid. 
Van hem zijn zeven verzamelingen met vocale werken bewaard gebleven, waarvan een stel werd geschreven voor het Concerto delle dame, een vrouwelijk vocaal ensemble dat privé uitvoeringen verzorgde voor de hertog en diens vrouw.
Deze cd bevat in totaal 54 rond 1600 gecomponeerde werken, waaronder twee Gagliarda’s van Anerio. Dat geheel wordt heel gaaf gezongen door Perrine Devillers (s), Doron Schleifer en David Feldman (ct), Lior Leibovici, Cory Knight, Dan Dunkelbluk (t) en Elam Rotem (bs), terwijl de tactvolle begeleiding is overgelaten aan Eva Saladin (v), Giovanna Baviera, Ryosuke Sakamotu (vdg), Elisabeth Rumsey (lirone), Ori Harmelin (chitarone), Aki Noda (org) en Elam Rotem (kl, org). Zij zorgen voor een kleurrijke textuur en plaatsen deze componist op de kaart.
Wie Luzzaschi ook van de instrumentale kant wil leren kennen, zou eens kunnen luisteren naar een stel Ricercari, uitgevoerd door klavecinist Matteo Messori (Brilliant Classics 94169) uit 2011.