CD Recensies

LEBRUN: HOBOCONCERTEN, SCHNEEMANN

Lebrun: Hoboconcerten nr. 1 in d, 2 in g en 4 in Bes. Bart Schneemann met het Radio kamerorkest o.l.v. Jan Willem Vriend. Channel Classics CCS 16198 (58’50”).

Hoboconcerten nr. 3 in C, 5 in C en 6 in F; Beethoven: Largo uit Hoboconcert in F H. 12. Bart Schneemann met het Radio kamerorkest o.l.v. Jan Willem Vriend. Channel Classics CCS SA 21404 (72’03”).

 

Ludwig August Lebrun, een tijdgenoot van Mozart, werd in het midden van de jaren 1760, een puber nog, als hoboïst opgenomen in het beroemde Mannheimse orkest en ontpopte zich al snel als een van de grootste virtuozen uit zijn tijd. Na 1778 maakte hij uitgebreide concerttournees door Europa en werden zijn banden met Mannheim zwakker. Hij is een heel interessante historische figuur, zoveel meer dan een notenautomaat zoals veel van zijn generatiegenoten. Helaas stierf hij vrij jong, op 38-jarige leeftijd en liet toen tenminste achttien soloconcertjes voor zijn instrument na.

Het bekendste zestal dat Heinz Holliger met Camerata Bern o.l.v. Thomas Füri (Archiv 471.724-2) indertijd opnam, is ontleend aan een rond 1804 postuum gepubliceerde bundel. Verdeeld over 2 cd’s (de eerste verscheen in 2001) heeft ook de ex eerste hoboïst van het Rotterdams filharmonisch en een van de drijvende krachten achter het Nederlands Blazersensemble over dit voer voor hoboïsten ontfermd.

Nogal voor de hand liggend zijn de werken in mineur – nr. 1 in d en 2 in g – het interessantst met sporen Sturm und Drang met de inbreng van hoorns en pauken en een beginnend romantisch gevoel. De overige vier werken staan in majeur toonaarden. Hoewel deze werken de dieptewerking van enigszins vergelijkbare composities van Haydn en Mozart missen, gaat het om substantiële, verbeeldingsvolle werken waarvan op grond van hun elegante melodieusheid best herhaald te genieten valt.

De vertolkingen van Bart Schneemann met een moderne hobo en het Radio kamerorkest hadden nauwelijks overtuigender kunnen zijn. De toegevoegde waarde is vooral dat Schneemann ten opzichte van Holliger meer esprit, wendbaarheid en speelvreugde toont – met goed gedoseerde crescendi en diminuendi, fraaie trillers en arpeggio’s - nog helemaal los van zijn grote virtuositeit en fraai lichte toon. Letterlijk is er ook sprake van toegevoegde waarde: het 7 minuten durende Largo uit een verloren geraakt heel pril hoboconcert uit circa 1790 van Beethoven dat deels in gebrekkige manuscriptvorm in diens geboortehuis in Bonn werd teruggevonden en door de musicologen Nieuwenhuizen en Van der Zanden werd gereconstrueerd.