CD Recensies

LULLY: THÉSÉE

Lully: Thésée. Howard Crook (t), Laura Pudwell (s), Ellen Hargis (s), Harry van der Kamp (bs), Suzie LeBlanc (s) e.a. met het Ensemble van het Boston Early Music festival o.l.v. Stephen Stubbs. CPO 777.240-2 (3 cd’s, 2u. 52’39”). 2006 

De mythe van Medea vond in de muziek veel weerklank en het zou de moeite zijn om eens een inventarisatie te maken van de werken die op haar zijn gebaseerd: van Bernier, Caldara, Mayr, Clérambault, M.A. Charpentier, Gianettini, Lully, Gossec tot Cherubini en Milhaud.

In deze etappe leverde Lully met zijn Thesée uit 1675 een belangrijke etappeplaats. Librettist zorgde voor een doeltreffend libretto om de driehoeksverhouding tussen de Atheense koning Aegée die met zijn beschermelinge Aeglé wil trouwen die op haar beurt de jonge oorlogsheld Thésée bemint. Maar ook de beruchte tovenares Médée is op hem verliefd en wendt in overeenstemming met haar slechte karakter allerlei pogingen aan om Thésée van het gewenste huwelijk af te houden.

Allerlei kwellingen zijn het gevolg, maar zonder resultaat. Zelfs het plan om Thésée te doden mislukt wanneer de koning op het laatste moment Thésée herkent als zijn lang dood gewaande zoon en niets meer zijn huwelijk met Aeglé in de weg staat.

In het begeleidende boekje wordt nog gewezen op een allegorische component bij Quinault: bij Lodewijk XIV was waarschijnlijk ook sprake van bastaard zoons. In Lully’s blijken gelukkig de lyrische momenten wezenlijker te zijn dan de strijdscènes. Een hoogtepunt uit het werk is het divertissement dat de luisteraar duidelijk maakt dat het hier om de ware liefde gaat. 

Het werk kwam in 2006 in Boston aan bod tijdens het Early Music festival en deze opname werd daarna in de studio gemaakt, wat een verstandig idee was. We horen Ellen Hargis als een toepasselijk kwetsbare en serieuze (hooguit wat te oud klinkende) Aeglé, Howard Crook als een respectabele en overtuigende minnaar Thésée en Harry van der Kamp als iemand die wonderwel past in de nogal komische rol van de oudere Aegée. Laura Pudwell, Médée, is imposant en veelzijdig en de kleinere rollen zijn eveneens goed bezet.  De orkestbegeleiding zorgt voor vaart, stijl en drama met theorbespeler Paul O’Dette in een glansrol.