CD Recensies

MOZART: FLUITKWARTETTEN NR. 1-4, HUREL

Mozart: Fluitkwartetten nr.1-4. Juliette Hurel met leden van het Voce kwartet (Sarah Dayan (v), Cécile Roubin (va), Guillaume Becker (vc)). Alpha 204 (57’34”). 2014

 

Als voorlopig nieuwste opname van dit viertal werken is het een genoegen om naar Juliette Hurel, de eerste fluitiste van het Rotterdams filharmonisch, te luisteren. In de Vergelijkende Discografie wordt ze met ere gememoreerd. Met de nodige Franse esprit, een warm klinkende, steeds mooi zuivere voordracht met een duidelijk ritmisch profiel. Ze vermijdt de banaliteiten van de tijdgenoten van Mozart in haar voordracht en vindt veel bekoring in een inventieve benadering, geholpen door de inzet van het strijkersteam dat ooit tot de ‘rising stars’ behoorde. De toon is sprankelend en romantische ondertonen zijn evenals uitgesproken persoonlijke gevoelens zorgvuldig vermeden. Alleen dat beroemde adagio viel wat nuchter uit. 

Dat Hurel tenslotte in Emmanual Pahud (EMI 556.829-2) een meerdere moet erkennen, zal haar hopelijk niet zwaar vallen. Op zichzelf beschouwd zijn de interpretaties waarin zij de hoofdrol speelt namelijk zeer de moeite van het herhaaldelijk aanhoren waard.