CD Recensies

MACMILLAN: ST. JOHN PASSION; SINCE IT WAS THE DAY OF PREPARATION

MacMillan: Since it was the day of preparation. Brindley Sherratt (bs) met Synergy vocals en het Hebrides ensemble. Delphian DCD 34168 (72’16”). 2015

 

MacMillan: St. John Passion. Christopher Maltman (b) met het Londens symfonie orkest en –koor o.l.v. Colin Davis. LSO Live LSO 0671 (2 cd’s, 90’20”). 2008

 

James MacMillan maakte van het Opstanding verhaal uit het Johannesevangelie in 2011 een bijzondere, bij toerbeurt intieme en dramatische vertoning die tijdens het Edinburg Festival 2012 in première ging. 

De titel van het werk is ontleend aan de eerste zin van de tekst die volgt op de dood van Jezus in het Johannes evangelie en sluit zo mooi aan op MacMillans St. John Passion uit 2007.

Het kleinschalige werk is geschreven voor een bassolist als Christus, een zangkwartet dat de discipelen en Maria Magdalena vertegenwoordigt en een klein instrumentaal ensemble dat bestaat uit cello, klarinet, hoorn, harp, theorbe en handklokken om eningsinds bijbelse muziek te suggereren.

Het werk en gelukkig ook deze interpretatie bezitten alle kwaliteiten en eigenschappen die we van MacMillan kennen: verfijning, helderheid, expressieve intensiteit en dieptewerking. Er is een mooi contrast tussen het sober vormgegeven vocale aandeel en de veel expressiever begeleiding.

Het uitgebreide stuk biedt zelfs wat verrassingen, bijvoorbeeld meteen al aan het begin met de solo voor theorbe. Gelukkig is de muziek ook toegankelijk van aard en de gave vertolking die hier wordt gegeven, draagt daar veel aan bij.

De in twee delen met in totaal tien nummers geconcipieerde St. John passion werd op Palmzondig 2009 in het Concertgebouw uitgevoerd ter afwisseling van Bachs traditionele passiemuziek. Er is wel over gezegd dat beide werken zich tot elkaar verhouden als een tropische cycloon tot een milde voorjaarsbries. De grote, ongegeneerde kracht van MacMillans werk maakt dat het werk zowel niet alleen een aangrijpende, maar ook een tamelijk bombastische indruk wekt. Dat komt mede omdat hij aan het evangelie een aantal ‘interpolaties’ toevoegt, waarvan de reproaches het meest omstreden zijn. Dat kwam de uitgesproken R.K. componist op verwijten van antisemitisme te staan. Een ander bezwaar is dat we voortdurend een boze Jesus (bariton Christopher Maltman in een heel goed verzorgde inbreng) te horen krijgen; de beide koren vertegenwoordigen de rollen van verteller en de andere dramatis personae. Niettemin was die Nederlandse première een succes. Dat geldt ook voor deze keurige Londense interpretatie.