CD Recensies

MUSGRAVE: TURBULENT LANDSCAPES

Musgrave: Turbulent landscapes; Songs for a winter’s evening; Concert voor hobo, slagwerk en orkest Two’s a company. Lisa Milne (s), Nicholas Daniel (h) en Evelyn Glennie (slagw) met het BBC Schots- en symfonie orkest o.l.v. Osmo Vänskä c.q. Jiri Behlolávek. NMC D 153 (69’01”). 1998-2007  

 

Hoewel de Schotse componiste Thea Musgrave (1928) zich in de V.S. vestigde, sneed ze nooit de banden met Albion door. Dat blijkt duidelijk uit het drietal hjier als mooi triptiek opgenomen werken. In Songs for a winter’s evening heeft ze zeven gedichten van Burns vertoond met als bekendste ‘Ca’ the yowers’ en ‘Ye banks and braes’ met een folkloristische inslag. Ze plaatst deze daarmee in een heel persoonlijke context. Sopraan Lisa Milne draagt ze met veel sfeergevoel voor.

Heel anders, maar toch ook weer goed vergelijkbaar is, hoe ze in Turbulent landscapes schilderijen van Turner efficiënt en knap expressief in al hun bondigheid goed gestructureerd uitbeeldt. 

Two’s a company behoort tot Musgrave’s interessantste concerten. In dit geval gaat het om een dubbelconcert voor hobo, slagwerk en orkest waarin de solisten worden geacht door de zaal te bewegen en reageren met de verschillende secties uit het orkest in een rijk instrumentaal vertoon. Glansrollen zijn weggelegd voor hoboïst Nicholas en de beroemde slagwerkvirtuoos Evelyn Glennie.