CD Recensies

MILANO: LUITDUETTEN EN SOLOWERKEN

Milano: Luitduetten: Canon; Fantasia quarta, quinta, sexta; Ricercar prima, seconda, terza; La spagna; Stukken voor luitsolo Fantasia’s nr. 30, 55, 56, 63-67, 81-83; Ricercars 2, 10, 13, 69, 70, 73, 76 en 79. Shirley Rumsey en Christopher Wlson. Naxos 8. 550774 (61’28”). 1993 

 

In een publicatie uit 1536 beschreef Francesco Marcolini het driemanschap van Marco dall’Aquilla, Albert de Rippe en Francesco Canova da Milano als waardige opvolgers van de eerdere generatie Petrucci luitenisten en grondleggers voor de vele Fantasia’s die daarna werden geschreven. Ook de Ricercar vorm waarin soms parodistisch te werk werd gegaan, maar vaak ook volksliedjes werden gebruikt, was erg in zwang.

Zowel in de duetten als in de door Christopher Wilson gespeelde solowerken wordt ook een zeker improvisatorisch element verwacht.

In hun spel tonen ze een spontaan en gevoelig soort spel dat goed de architectuur van de stukken in beeld houdt.

Dat mooie instrumenten van Paul Thomson uit 1980 worden gebruikt, doet de muziek veel goed al had de baskant wat steviger mogen klinken. Vooral de voordracht van Wilson doet veel om dit rijke repertoire met groot succes over het voetlicht te brengen. Heerlijke muziek, gevoelig gespeeld en waarvan nauwelijks equivalente uitgaven bestaan.