CD Recensies

MONT, DU: CANTICA SACRA E.A.

Du Mont: Cantica sacra. ‘O foelix Roma’; ‘Cantate Domino’; ‘Quam dilecta’; ‘Credidi propter’; ‘Converte Domine’; ‘O Domine Deus’; ‘Ave gemma virginum’; ‘Laudemus Dominum’; ‘O gloriosa domina’; ‘Cantatibus organis’; ‘Allemanda gravis’; ‘Quae est ista’; ‘In lectulo meo’; ‘O salutaris hostia’; ‘Panis angelis’; Allemande voor 3 gamba’s en b.c.; Pavanes voor 3 gamba’s en b.c. in A en D. Stéphanie de Failly (v), Françoise Enock (vdg) en Freddy Eichelberger (org) met het Namens kamer koor o.l.v. Freddy Boterf. Ricercar RIC 293 (72’45”). 2009

Henry du Mont (1610 - 1684) behoorde in de tweede helft van de zeventiende eeuw tot de toonaangevende weliswaar in de buurt van het Belgische Hasselt geboren (hij schijnt zelfs een poosje in Maastricht te hebben gewoond) componisten in Frankrijk op het gebied van de gewijde muziek met zijn grand- et petits motets. Zijn positie is grofweg vergelijkbaar met die van Lully in de opera. Des te vreemder is dat relatief zo weinig van zijn werken op cd zijn verschenen.

Zijn muzikale opleiding genoot hij in Luik en hij werd in zijn composities sterk beïnvloed door de Italiaanse concertato stijl. Zijn Cantica sacra zijn uit 1652 en zijn in het algemeen voor koor en b.c. Om te tonen dat de componist ook instrumentale werken van belang schreef, zijn een Allemande en twee Pavanes als intermezzi in dit programma opgenomen. Daaruit blijkt maar weer wat een belangrijke rol de gamba in die tijd speelde. 

De grote kwaliteit van de muziek is in deze uitvoeringen duidelijk gemaakt en toont aan dat we te maken hebben met een componist die meer algemene belangstelling verdient en nit alleen van oude muziek specialisten.