CD Recensies

MENDELSSOHN, F.: JAHR, DAS

Mendelssohn, F.: Jahr, Das. Lauma Skride. Sony 88697-03016-2 (49’57”). 2005
 
Begin 1841 bezocht Fanny Hensel, geboren Mendelssohn (1805 - 1847) Italië waar ze o.a. in februari het Carnaval meemaakte. Dat maakte zoveel indruk op haar dat ze in augustus toen ze begon te werken aan haar pianocyclus Das Jahr het ‘scherzo - presto’ aan Februari wijdde. De cyclus laat alle maanden passeren en wordt afgesloten door een epiloog zodat er dertien delen zijn. Een paar delen dragen titels, zoals Januari (een droom), Aprll (Capricieus), Mei (Lentelied), Juni (Serenade) en September (bij de rivier). De rest alleen tempo aanduidingen.  
De muziek is in het algemeen van veel weemoed vervuld want de componiste verlangde erg naar Italië terug. Zodoende is sprake van een soort abstracte gevoelmuziek. Maar helemaal zo abstract is het ook weer niet als we via de wisselde tempi de voorjaarsstormen in Aprll kunnen herkennen; in December wordt het koraal ‘Vom Himmel hoch’ gebruikt. Ze heeft haar gevoelens en gedachten in de dertien karakterstukken de vrije loop gelaten. Dat heeft geleid tot een zeer afwissende cyclus. 
De Letse pianiste Lauma Skride is niet de enige die dit werk opnam. Joanna Strzelecka-Orlowska op een fortepiano (DUX 0803), Ayako Suga (EMI 908.950-2), Beatrice Rauchs (Violet 200.055), Carlo Levi Minzi (Antes BM-CD 961040), Wolfram Lorenzen (Trouba TRO-CD 01419), Hirotoshi Kasai (Talent DOM 2911.118) en Liana Serbescu (CPO 999.013-2) deden dat ook en het is lastig kiezen tussen hen. Niettemin heeft Skride met haar jeugdige muzikaliteit (ze was midden twintig toen deze opname werd gemaakt) en haar spontane spel een streepje voor bij me omdat ze ook rust in haar spel brengt en niet steedse haar spierballen in het geding brengt.
Het is misschien wel aardig om dit werk van Hensel naast Tchaikovsky’s Seizoenen uit 1875 te leggen, bijvoorbeeld via de opname van Nicolai Lugansky (Naïve AM 215).