CD Recensies

MEDTNER: LIEDEREN, LEVENTAL

Medtner: Liederen 1. Romances op. 3 nr. 1-3; ‘Winteravond’ op. 13/1, ‘Epitaaf’ op. 13/2, Gedichten op. 24 nr. 1-8; Gedichten op. 28 nr. 1-7; Gedichten van Poesjkin op. 29 nr. 1-7. Ekaterina Levental (ms) en Frank Peters. Brilliant Classics 96056 (72’19”). 2019
 
Medtner: Liederen 2. Gedichten op. 32 nr. 1-6; Gedichten naar Poesjkin op. 36 nr. 1-6; Gedichten op. 37 nr. 1-5; Gedichten op. 46 nr. 1-4. Ekaterina Levental (ms) en Frank Peters. Brilliant Classics 96061 (72’14”). 2020
 
De liederen van Medtner hebben pleitbezorgers nodig. Zijn concerten, Sonates en Sprookjes krijgen nog wel de aandacht, maar zijn 106 liederen trekken pas de laatste jaren aandacht, misschien mede omdat het materiaal nogal lastig verkrijgbaar was. DE gemiddelde liederenliefhebben heeft misschien te lang verondersteld dat het Duitse lied eindigde bij Hugo Wolf en de Russische romance bij Tchaikovsky en Rachmaninov.
Van alle belangrijke componisten rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw was Medtner de enige die op grote schaal de liedkunst bedreef. Zestig zijn op Russische tekst, de rest op Duitse tekst. Zijn favoriete dichters waren Poesjkin en Goethe en de attractie van deze twee literaire reuzen uit Rusland en Duitsland weerspiegelt niet alleen zijn afkomst en opleiding, maar ook de twee muziektradities die zijn muzikale stijl als geheel beïnvloedden.
Medtners muziek wordt vaak met Brahms vergeleken en die vergelijking is passend, maar beperkt. Een dieper reikende invloed kwam echter van Beethoven aan wie de componist veel te danken had op het gebied van de sonatestructuur en diens methode van voortdurende ontwikkeling. Dat laatste blijkt uit zijn grootschaliger werken en zijn liederen.
De Russische trekken zijn minder duidelijk omdat Medtner nooit de ‘nationale’ stijl cultiveerde. Bach en Beethoven waren meer zijn idolen dan Glinka en Moesorgsky; volksliedjes vond hij onbelangrijk.
Onlangs werden 2 opnamen met liederen van Medtner besproken, de ene van Sofia Fomina (Chandos CHAN 20171), de andere, uitgebreidere van een collectief rond Ekaterina Siurina, Justine Gringyte en 4 anderen (Delphian DCD 34177, 2 cd’s). 
Ekaterina Levental echter pakt de zaak grondiger aan en is bezig om de liederen compleet op te nemen. Haar eerste twee cd’s zijn beschikbaar. Daarin ontpopt ze zich als een veelzijdige en invoelde zangeres die van elk lied iets bijzonders maakt, Haar Russische afkomst is natuurlijk ook van voordeel. Het eerste resultaat van deze twee cd’s is  zo goed, dat we het vervolg gerust tegemoet kunnen zien. Daarbij is Frank Peters een ideale begeleid er die de pianopartijen gaaf invult.