CD Recensies

MOZART: FLUITKWARTETTEN NR. 1-4; ANDANTE, LABRIE

Mozart: Fluitkwartetten nr. 1 in D KV. 285, 2 in G KV. 285a, 3 in C KV. 285b (KV. Anh. 171), 4 in A KV. 298; Andante voor fluit en orkest in C KV. 315 (bew). Nadia Labrie (fl), Antoine Bareil (v), Isaac Chalk (va) en Benoit Loiselle (vc). Analekta AN 28925 (62’10”). 2020
 
Is het niet verrassend dat Mozart zulke mooie werken voor fluiut schreef, terwijl we weten dat hij een hekel had aan de fluit of die tenminste niet bijster interessant vond? Toch mobiliseerde hij zijn inspiratie en componeerde vier prachtige Fluitkwartetten, twee Fluitconcerten en het Fluit/harpconcert. 
Het was in Mannheim waar hij met zijn moeder op tournee was, dat hem het verzoek bereikte van de in Indië bij de VOC rijk geworden Nederlandse amateurfluitist Ferdinand Dejean die van hem ‘drie korte, makkelijke concerten en een stel kwartetten voor fluit’ bestelde en daarvoor tweehonderd goudstukken wilde betalen. Hij ontving er slechts 96 omdat Mozart maar gedeeltelijk aan zijn wensen tegemoet kwam. KV. 285 is het enige werk dat aan die opdracht voldeed.
Verder tonen de werken veel inventiviteit; ze zijn geschreven als een conversatie tussen de fluit en de strijkers waarin de fluit alle mogelijkheden van zijn instrument kan benutten. 
Nadia Labrie weet goed alle mogelijkheden te benutten om haar virtuositeit en charme in deze werken te tonen. Ze laat de muziek glimlachen met haar vloeiende, vrij intieme spel en de begeleidende strijkers vervullen hun rol met veel animo.
Juliette Hurel en het Voce kwartet (Alpha ALPHA 204) hebben er een geduchte concurrente bij.