CD Recensies

MACMILLAN: ST. JOHN PASSION

MacMillan: St. John passion. Christopher Maltman (b) met het Londens Symfonie orkest en –koor o.l.v. Colin Davis. LSO Live LSO 0671 (2 cd’s, 1u. 30’14”). 2008

 

Zaterdag 15 maart 2014 beleeft (beleefde) de in opdracht van de NTR Zaterdagmatinee geschreven St. Luke Passion van James MacMillan zijn wereldpremière door het Groot Omroepkoor, het Nationaal Jeugdkoor en het Radio filharmonisch orkest o.l.v. Markus Stenz in Amsterdam. Ongetwijfeld verschijnt binnenkort ook een opname van dit werk waarvan de bedoeling is dat het te zijner tijd wordt gevolgd door een Markus- en Matthäus Passie van deze componist.

Om wat vertrouwd te raken met het MacMillan idioom, is het nuttig om eens te luisteren naar dies St. John passion die ter gelegenheid van diens tachtigste verjaardag in 2008 werd geschreven en meteen ook uitgevoerd in de Londense Barbican Hall.

Deze passie is ook verdeeld in twee gedeelten met daarbinnen samen tien delen. De bariton vervult de Jezusrol, sonoor ingevuld door Christopher Maltman, een kamerkoor vervult de rol van evangelist en een groot kor vervult alle overige taken. Wie MacMillans opera The Sacrifice kent, zal hier enige fragmenten daaruit herkennen. Het onbetwistbare hoogtepunt is het zevende deel, ‘Jesus and his mother’.

In het orkest hebben met name de koperblazers een wezenlijk, bij vlagen lastig aandeel. Het werk eindigt met een elegie voor het orkest alleen bij wijze van louterende catharcis. In hoeverre het geslaagd is, blijft voor deze luisteraar wat dubieus, ook na een aantal keer beluisteren. Maar dat het een oprecht, bij vlagen heel treffend stuk is, staat buiten kijf. Omstreden zijn bijvoorbeeld de toevoegingen aan het evangelie, ‘the reproaches’ door de componist zelf. Uitvoering en (live) opname zijn vrijwel optimaal.