CD Recensies

PALESTRINA: MISSA PAPAE MARCELLIS, JOOST

Palestrina: Missa papae Marcelli; Pärt: I am the true vine; The woman with the alabaster box; Tribute to Caesar; Most holy Mother of God. Nederlands kamerkoor o.l.v. Risto Joost. Globe GLO 5240 (79’56”). 2010

 

Pärts Engelstalige werken zijn hier letterlijk als intermezzi verwoven met de vijf delen uit Palestrina’s bekende Mis: een opvallend geslaagd experiment. I am the true wine werd in 1996 geschreven voor de negenhonderdste verjaardag van de kathedraal in Norwich, terwijl het bij The woman with the alabaster box en Tribute to Caesar gaat om een bestelling uit 1997 van het diocees Karlstad in Zweden dat zijn driehonderdvijftigste verjaardag vierde.

Al deze werken getuigen van een voor Pärts doen uitgebreider expressief vocabulaire en ontlenen hun creatieve kracht aan de woorden Mysterieuze harmonische verwerkingen komen langs en de onderdanige impact van Jezus’ kritische antwoord aan zijn onbegrijpende discipelen op de vraag: ‘is het wettig om Caesar eer te betonen, of niet?’ in Tribute to Caesar vertoont een duidelijke parallel wanneer het koor het superschrift op die munt herkent.

Wie nog geloofde dat over de zestiende eeuwse vocale polyfonie met een hoogtepunt als de Missa papae Marcellis op het gebied van zuiverheid in de samenklank na vertolkingen van o.a. de Tallis scholars onder Phillips (Gimell CDGIM 204), het koor van de Westminster abdij onder Preston (Archiv 425.517-2) en het Westminster kathedraalkoor o.l.v. Hill (Hyperion CDA 66266) niet minstens zo fraai recht kan worden gedaan, moet zeker deze nieuwe uitvoering beluisteren. Wat Pärt betreft is deze uitvoering minstens evenwaardig aan, zo niet treffender dan die van Hillier (Harmonia Mundi HMU 9242). Dit is niet alleen een heel opmerkelijke, maar ook een zeer waardevolle uitgave.