CD Recensies

QUILTER: LIEDEREN

Quilter: 71 Liederen. Mark Stone en Stephen Barlow. Sony BMG 88697113996-2 (2 cd’s, 149’35”). 2007 

De Engelse componist Roger Quilter (1877-1953) componeerde voornamelijk liederen en koorwerken. Die liederen zijn overheersend melodieus en ze getuigen van een fijnzinnige tekstkeuze: veel Shakespeare, Shelley en in mindere mate Dowson, Jonson, Campbell, Stevenson, Kipling, Rossetti, Coleridge en Dalmon. OP ce moesten we het tot nu toe stellen met vrijwel incidentele bijdragen van de bekendste liederen, zoals ‘Drink to me only with thine eyes’, ‘Over the mountains’, ‘Fair house of joy’, ‘Come away death’ en ‘Now sleep the crimson petal’. Uiteraard vrijwel uitsluitend gezongen door Engelse zangers.

Op deze nieuwe cd’s pakken bariton Stone en pianist Barlow de materie grondiger aan, want deze plaatjes vormen als deel I het begin van een complete uitgave. Op elk van beide schijfjes is ongeveer de chronologische volgorde aangehouden met daarin inderdaad toch wel een dominante rol voor materiaal op teksten van Shakespeare en Shelley. De mogelijkheid tot kennisname van dit moois is nuttig en aangenaam, maar hoe dankbaar we ook mogen zijn voor de klinkende presentatie: goed verzorgd als deze is, vooral van de pianist, het geheel klinkt nogal braaf, wat weinig geïnspireerd, eerder plichtmatig. Echte tekortkomingen zijn er niet, maar het had treffender, gevarieerder gekund. Enigszins een gemiste kans, omdat ter afwisseling de inbreng van een vrouwenstem ook niet verkeerd zou zijn geweest. Niettemin: nuttig ter kennisname en het is niet te verwachten dat een dergelijk project gauw navolging zal vinden.