CD Recensies

RIES: VIOOLSONATES

Ries: Vioolsonates in F op. 8/1, in cis op. 71 en in Bes op. 16/2. Ariadne Daskalakis en Wolfgang Brunner. CPO 777.676-2 (61’48”). 2011

 

Iedereen die zich in het leven van Beethoven heeft verdiept, kent de naam van Ferdinand Ries (1784-1838) die niet alleen tot zijn leerlingen behoorde, maar die ook met Wegeler samen de Biographische Notizen über L. van Beethoven schreef. 

Als pianist, dirigent en componist reisde hij door Europa en stierf tenslotte in Frankfurt waar hij na Aken werkzaam was. Tijdens concertreizen bezocht hij Frankrijk, Engeland, Scandinavië en Rusland. Tussendoor was hij een vruchtbaar componist die naar de mode der tijd werken als deze sonates componeerde. Van uitzonderlijk historisch belang is dit gedegen werk niet, maar het is goed dat we eens iets van de componist te horen krijgen.

Ariadne Daskalakis en Wolfgang Brunner zetten zich hiervoor met veel muzikale en interpretatieve inzet in. In zoverre is dit een nuttige invulling van een leemte.