CD Recensies

RUE, DE LA: MISSA CUM JOCUNDITATE

Rue, de la: Missa cum jocunditate; Anon.: Salve sancta parens; Benedicta et venerabilis es; Ave Maria; Verbum bonum et suave; Orgelimprovisatie over O salutaris hostia. Cappella Pratensis o.l.v. Stratton Bull, Wim Diepenhorst (org). Challenge CC 72710 (64’24”). 2015

 

Pierre de la Rue (ca.1450 – 1518) werd in Tournai (Doornik) in  het Belgische Henegouwen, vlak bij de Franse grens geboren. Hij begon als zanger in Brussel van zijn leven in Brussel. Later was hij ook werkzaam in Gent en Den Bosch om het einde van zijn loopbaan in Kortrijk te beleven. 

Hij moet slechts een officiële functie gehad aan de ‘Grande chapelle’ van het Habsburgs-Bourgondische hof. Hier ontwikkelde hij zich tot een bijzonder productief componist. 

Hij schreef met name een behoorlijk aantal missen, maar ook motetten en chansons. In deze werken toont hij zich een contrapunt virtuoos. De canon behoort tot de vormen die hij het liefst hanteert. Hij componeerde bijvoorbeeld vierstemmige werken die op slechts één enkele melodie zijn gebaseerd.

Opvallend is verder dat De la Rue zowel één van de vroegste meerstemmige Requiems als een unieke reeks van Magnificat zettingen in verschillende toonaarden. Maar vreemd en ongelukkig genoeg is Pierre de la Rue doorgaans wat minder bekend dan tijdgenoten als Josquin. 

Wie nader met hem wil kennismaken, zou kunnen beginnen met deze waardevolle nieuwe opname en de ontdekkingstocht kunnen voortzetten met de Missa Ave sanctissima Maria, Missa O salutaris hostia door The Sound and he Fury (ORF 3094) en kunnen voortzetten met de Magnificats secundi toni, quinti toni,sexti toni, octavi toni en de Salve regina’s nr. 2 en 4 door Viva Voce onder Peter Schubert (Naxos 8.557896/7, 2 cd’s).