CD Recensies

RUE, DE LA: MISSAE ALMANA, DE SANCTO ANTONIO, PUER NATUS EST EN TOUS LES REGRETZ

Pierre de la Rue: Missa Almana; Missa de Sancto Antonio; Missa Puer natus est; Missa Tous les regretz. Beauty Farm. Fra Bernardo FB 1800751 (2 cd’s, 2u. 09”21”). 2016

 

Op 20 november 2018 wordt herdacht dat vijfhonderd jaar eerder de eigenlijk Vico van de Straaten genaamde Vlaamse zanger en componist Pierre de la Rue die in 1450 in Kortrijk was geboren, overleed.

In totaal componeerde hij afgezien van drie aan hem toegeschreven missen en zeven fragmenta misserum misdelen wel 31 missen, waaruit het goed kiezen is. Hij moet niet alleen gezien zijn vele bijdragen aan de kerkelijke muziek een heel vrome man zijn geweest die daarom op zijn grafzerk werd geëerd met de tekst: ‘hij maakte zich niet schuldig aan de zonden van Venus’.

Gelukkig Greef hij geen brave, zoetelijke muziek, maar behoort hij nog steeds tot de boeiendste componisten uit de Renaissance. Eerst was hij in dienst van Philips de Schone, daarna van diens echtgenote Johanna van Castilië en tot slot van diens zuster Margaretha van Oostenrijk die hertogin van Savoye en landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden was. 

 

Het uit Bart Uvyn (ct), Hans Jörg Mammel en Hannes Wagner (t) en Joachim Höchbauer (bs) bestaande Beauty Farm koos vier nauwelijks of niet eerder opgenomen vierstemmige Missen om die in een mooie, passend en tamelijk melancholieke sfeer in minimale bezetting met vier mannenstemmen vast te leggen.