RICHTER, F.X.: SUPER FLUMINA BABYLONIS; MISERERE
CD Recensies - R

Richter, F. X.: Psalm 136 Super flumina Babylonis; Miserere in f. Tsjechisch ensemble Barok o.l.v. Roman Válek. Supraphon SU 4274-2 (67’56”). 2019

Voor een componist als de Tsjechisch-Moravische Franz Xaver Richter (1709 - 1789) die muzikaal was gevormd door de theorieën uit Fux’ Gradus ad Parnassum en wiens verhandeling Harmonische Belehrungen ook zwaar leunt op die voorganger, schreef hij zelf voor die tijd vrij geavanceerde muziek.

Op latere leeftijd werkte hij in Frankrijk, waar hij met zijn grand motet Super flumina Babylonis, een twaalfstemmige toonzetting van Psalm 136, deelnam aan een door Concert spirituel georganiseerde wedstrijd. Hij won niet, maar zijn werk werd wel in 1769 op het programma van Concert spirituel in de Tuilerieën opgenomen.

Nog geen maand later kreeg Richter een aanstelling als kapelmeester van de Notre Dame in Straatsburg en waarschijnlijk speelde dat werk daarbij een doorslaggevende rol. Gedurende zijn eerste jaren in Straatsburg schreef jij driemaal een versie van Psalm 50, Miserere mei Deus voor de nachtliturgie van de Goede Week voor Pasen. 

In dit geval gaat het om het 10-stemmige Miserere uit 1773 voor Goede vrijdag als aanvulling op Super flumina Babylonis.

Gezongen wordt het geheel door Markéta Böhková en Pavla Radostová (s), Piotr Olech en Kamila Mazaková (alt), Jaroslav Březina, Jakub Kubin (t) en Jiří Procházka (bs) en het Ensemble Barok speelt op ‘oude instrumenten’. Zo  is gezorgd voor een zo authentiek mogelijk stel uitvoeringen dat een vierde fijne bijdrage (met een cd première) vormt van de reeks opnamen met werken van Richter.