CD Recensies

ROMBERG, B.: CONCERT VOOR 2 CELLI EN ORKEST

Romberg: Concert voor 2 celli en orkest. Zie: Reicha: Concertante symfonie voor 2 celli en orkest.