CD Recensies

REICH: THREE MOVEMENTS; THE DESERT MUSIC

Reich: Three movements; The desert music. Sine Nomine en het  Niederösterreichisches Tonkünstler Orchester o.l.v. Kristjan Järvi. Chandos CHSA 5091 (60’30”). 2007 
 
Werken voor een volledig groot orkest zijn een zeldzaamheid bij Steve Reich. Afgezien van de beide hier vastgelegde composities zijn er verder nog de psalmtoonzetting Tehillim (1981) en de wat onbevredigende Variaties uit 1979. 
De net als soms bij Bartók in een boog gespannen voor stemmen en orkest is uit 1983 en maakt gebruik van tekst van William Carlos Williams die op briljante, tamelijk felle wijze in de muziek zijn verwerkt. Het resultaat is een voor de componist karakteristieke ensembleklank.
De beknoptere Three movements komen dicht in de buurt van een conventioneel orkestwerk (een ouverture bijvoorbeeld).
De muzikale klankwereld van Reich schijnt Kristjan Järvi instinctief te begrijpen en aan te voelen. Hij verleent de textuur niet alleen warmte en rijkdom, maar ook een doelgerichte stuwkracht en een nauwkeurig uitgewerkte pulserende ritmiek (die ook iet dreigends heeft) in vertolkingen die heel getrouw zijn aan Reichs bedoelingen, ook in de lyrische antifone koorpassages.