CD Recensies

REICH: MUSIC FOR 18 MUSICIANS

Reich: Music for 18 musicians. Steve Reich. ECM 821.417-2, 31.1129.20. 1996

 

Music for 18 musicians is ‘klassieke’ basale Reich, één van de werken die de componist en Amerikaanse minimalist in de muzikale hoofdstroom bracht. Het tussen 1974 en 1976  gemaakte stuk markeerde een uitbreiding van Reichs vocabulaire door een gevarieerdere orkestratie (strijkers, houtblazers, stemmen, piano’s plus houten en metalen slagwerk), een duidelijker structuur en zijn ‘harmonische snelheid’ (“There’s more harmonic movement in the first five minutes than in any other complete work of mine to date”).

Daarvoor waren overgangen in Reichs werk altijd even geleidelijk als onvermijdelijk. Werken werden beëindigd wanneer het systeem waarop ze waren gebaseerd uitgewerkt raakte. 

Maar in Music for 18 musicians maakt Reich arbitraire beslissingen over de verandering van het ene deel naar het andere (daarvan zijn er 14) wat met een frase op de metallofoon wordt aangegeven.

De constante ritmen van piano en slagwerk worden vermenselijkt door de stemmen en de blazers met pulserende frasen zolang de adem reikt. Het stuk is gebaseerd op een cyclus van elf akkoorden en is doordrongen van de geest van de gamelan en Afrikaans slagwerk. Maar Reich werd eveneens geïnspireerd door de muziek uit de Notre Dame school.

Ondanks dat nadrukkelijk ritmische karakter is het werk gracieus en complex als zonlicht dat op rimpelend water valt.

De overheersend heldere structuren en instrumentale kleuren zijn goed vastgelegd in de ECM opname, hooguit ontbreekt het wat aan hoge tonen (die de oorspronkelijke lp wel bezat). Als compensatie komen de basklarinetten beter tot hun recht. De componist werkte niet alleen musicerend mee, maar ook als producer achter de mengtafel. Dat alles verleent deze uitgave een zeer authentiek karakter.