CD Recensies

RIJNVOS: BLOCK BUEYS, RAUM 1-7

Rijnvos: Block Beuys, Raum 1-7. Ives Ensemble. Hat Art 147 (77’29”). 2000

 

Degenen die vertrouwd zijn met conceptuele kunst, zullen in de titel van Richard Rijnvos’ werk de verzameling van 270 voorwerpen herkennen die van visueel kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986) in het Hessische Landesmuseum in Darmstadt zijn ondergebracht in zeven aan hem gewijde zalen. Het gaat om een allegaartje voorwerpen: metaal, kranten, vert, etenswaren, machineonderdelen, maar belangrijker is de ruimtelijke werking. De eerste zaal is nog vrijwel leeg, waarna de zalen 2-7 uit een haast claustrofobische opeenvolging van vierentwintig vitrines bestaat.

Rijnvos was in 1990 ‘composer in residence’ tijdens de Sommer Kurse in Darmstadt en liet zich later, in 1995, door Beuys inspireren tot een muzikaal bezoek aan de zeven zalen. Net als bijvoorbeeld Cage vertaalde hij ruimtelijke naar muzikale verhoudingen. 

Zijn werk bestaat uit vier delen. De delen 1-3 slaan op de zalen 1-3, terwijl het laatste deel de indrukken van de vier zalen met vitrines vrrklankt. De muziek die hij schreef is gelaagd: de ene laag is een klankcontinuüm dat de ruimte verbeeldt, de andere laag beeldt de voorwerpen uit.

Het Ives Ensemble speelt dit alles vernuftig en conform de eisen, de cd klinkt gelukkig ook naar behoren.