CD Recensies

BUTTERWORTH: SHROPSHIRE LAD, A, E.A.

Butterworth: 2 English Idylls; A Shropshire lad; The banks of Green Willow; Stephan: Musik für Orchester nr. 2; Musik für sieben Saiteninstrumente. Akens symfonie orkest o.l.v. Kazem Abdullah. Coviello COV 91418 (68’32”). 2014

 

De titel van deze cd The end of time en slaat op het feit dat de hier klinkende werken zijn van twee veelbelovende componisten, de Brit George Butterworth (1885-1916) en de Duitser Rudi Stephan (1887-1915) die niet lang na elkaar aan weerszijde van het Franse front tijdens W.O. I omkwamen.

Hun beider muziek is heel anders geaard. Bij Butterworth treffen we inderdaad een nogal idyllische melancholie als grondstemming aan, waar Stephan een veel wildere expressie toont. Het is de moeite ze hier beide vertegenwoordigd te horen

De beide English idylls zijn uit 1911, de rapsodie A Shropshire lad als waarschijnlijk niet alleen zijn bekendste, maar ook zijn beste orkestwerk uit 1912 en door het door Engelse volksliedjes geïnspireerde The banks of Green Willow uit 1913.

De Musik für sieben Saiteninstrumente van Rudi Stephan is in 1911 geschreven voor strijkkwartet, contrabas, piano en harp, zijn Musik für Orchester 2 ontstond een jaar later.

Al deze stukken krijgen een ruim adequate verklanking, maar het belangrijkst is toch hun samengaan. Want zeker wat Butterworth betreft zijn lichtelijk betere interpretaties in omloop, bijvoorbeeld van  Marriner (Decca 468.802-2) en Boughton (Nimbus NI 5068).

Het Stephan segment slaagde het best en ondervindt hooguit rivaliteit van Caetani (Chandos CHSA 5040) met een programma dat beide Musiken voor orkest en de Musik für Geige und Orchester bevat.