CD Recensies

BACH, C.P.E.: BÜRGERCAPITAINSMUSIK

Bach, C.P.E.: Bürgercapitainsmusik 1780. Oratorio ‘Hebt a, ihr Chöre der Freude H. 822a, Wq. deest; Serenata ‘Der Trommeln schlag, der Pfeifen spiel’ H. 822b. Barockwerk Hamburg o.l.v. Ira Hochman. CPO 555.016-2 (62’57”). 2014

 

Van Sturm und Drang was op de drempel van het claasisme niet alleen sprake in de literatuur – men denke aan Goethe’s ‘Götz von Berlichingen’ – maar ook in de muziek uit de tweede helft van de achttiende eew. Hier wordt dat nog eens aangetoond in een vrij onbekend werk van de in muziekhistorisch opzicht belangrijkste Bachzoon die zich distantieerde van de barok en nieuwe uitdrukkingsvormen vond vol subjectieve expressie.

Als een soort Hamburgse Generalmusikdirektor componeerde hij in 1780 voor de feestelijke bijeenkomst van de kapiteins van de lokale burgerwacht de Bürgercapitainsmusik die bestaat uit een zestiendelig oratorio en een negendelige serenata. Een instrumentaal ensemble met trompetten en pauken, aangevuld met allegorische figuren plus een koor van patriotten bezingen de deugden en de zonden van de oorlog waarin jaloezie, opstand, bedrog, terugtocht en overwinning een rol spelen.

Met het door de Israëlische dirigente en klaveciniste in 2007 gestichte Barockwerk Hamburg wordt heel geëngageerd en stilistisch verantwoord echt een fraai geschakeerd feest van deze muziek gemaakt.

We kunnen ons vast op het volgende project verheugen: Telemanns feestelijke Die dicken Wolken scheiden sich, in 1760 gecomponeerd voor de buurgemeente Altona.