CD Recensies

BACH, J.S.: GOLDBERGVARIATIES (BEW. SITKOVETSKY), SCHILL C.S.

Bach, J.S.: Goldbergvariaties BWV. 958 (bew. Dmitry Sitkovetsky). Hartmut Schill (v), Matthias Worm (va) en Tilman Trüdinger (vc). Auris Subtilis AS-C 5078-2000 (73’47”). 2016

 

Ervan uitgaande dat de Goldbergvariaties bestemd waren voor een klavecimbel met twee manualen, is begrijpelijk dat vertolking op gewone klavecimbels en piano’s best ingewikkeld is. De vertolker moet telkens beslissen wanner die met de ene hand over de andere gaat en ervoor zorgen dat dit gladjes verloopt.

Het voordeel van de bewerking van Sitkovetsky uit 1985 is tweeërlei: de stemmen zijn afzonderlljk beter te volgen en er is een fijnere sterktegradatie mogelijk.

Zelf maakte Dmitry Sitkovetsky twee opnamen in deze vorm. Eerst in 1984 met Gérard Caussée en Mischa Maisky (Orfeo C 138851 A), daarna in 2010 met Yuri Zhislin en Luigi Piovano (Nimbus NI 6199. Maar er waren nog wel veertien andere identieke versies, waaronder een heel goede van het Leopold trio met Isabelle van Keulen, Lawrence Power en Kate Gould (Hyperion CDA 67826). Zie Vergelijkende Discografie uit 2015.

In zoverre is deze opname van het Duitse trio niets bijzonders, hoe goed die ook is.