BACH, J.S.: CANTATES NR. 202, 152 EN 199, SAMPSON
CD Recensies - B

Bach, J.S.: Cantates nr. 202 Weichet nur, betrübte Schatten (Bruiloftscantate) BWV 202, 152 Tritt auf die Glaubensbahn BWV 152 en 199 Mein Herze schwimmt im Blut BWV 199. Carolyn Sampson (s), Andreas Wolf (b) met het Freiburgs barokorkest o.l.v. Petra Müllejans. Harmonia Mundi HMM 90.2252 (63’04”). 2016

 

Denk eens na over deze onscrupuleuze gedachte: Als gevolg van de zogenaamde parodiepraktijk uit vergeten tijden wisselde men tekst en muziek willekeurig tegen elkaar uit daarbij niet lettend op grenzen tussen geestelijk en wereldlijk. Men hield geen rekening meer met welke buitenmuzikale aanleidingen de muziek oorspronkelijk te maken had, waarvoor deze werd geconcipieerd.

Daarom juist verdienen die paar wereldlijke cantates van Bach onze volledige aandacht als tegenhanger van de veel grote massa geestelijke cantates. Of de Thomascantor een humoristisch naturel had, weten we niet, maar wanneer we ons aan zijn muziek houden, valt bij alle mentaal-architectonische grootheid een zekere zinnelijkheid niet te ontkennen. 

Die blijkt misschien meer uit de Koffiecantate nr. 211 en de Boerencantate nr. 212, maar is ook niet vreemd aan de Bruiloftscantate.

Met haar heldere frisse stem zet Carolyn Sampson meteen de toon in de vrolijke eerste aria van die cantate, maar haar voordracht is niet minder treffend, heeft alleen een wat serieuzer teneur in de beide geestelljke cantates.

De bruiloftscantate was het domein van zangeressen als Emma Kirkby (Oiseau Lyre 455.972-2), Edith Mathis (Berlin Classics BC 9222-2), Lisa Larsson (Challenge CC 72284) en Christine Schäfer (DG 459.621-2), maar heeft er nu een heel fijne vertolking bij.   

Maar ook de stimulerende en animerende inhoud van cantate nr. 152 waarin Andreas Wolf haar betrouwbare partner is en de treuriger teneur van nr. 199 vallen binnen haar expressiebereik en bezitten een overtuigende geldigheid.

Petra Müllejans treft hem haar kleine schare instrumentalisten delicaat en geanimeerd steeds de gewenste sfeer.