CD Recensies

BEETHOVEN: PIANOSONATES NR. 30-32, BEGHIN

Beethoven: Pianosonates nr. 30 in E op. 109, 31 in As op. 110 en 32 in c op. 111. Tom Beghin. Evil Penguin EPRC 0025 (63’26”) 2016

 

In het TV programma Podium Witteman op zondag 22 oktober 2017 werd ruim aandacht besteed aan de Belgische pianist die een interessante poging deed om één van de drie laatste pianosonates van de intussen rond 1820 stokdove Beethoven in een summum van authenticiteit op een van een geluidsversterkingsschelp voorziene kopie van Chris Maene uit 2013 op een Londense Broadwoodvleugel met serienummer 7362 te spelen.  

Dat Beethoven nog iets gewaar werd van hoe en wat hij speelde, schijnt trouwens meer te danken te zijn geweest aan de trillingen die zijn instrument aan de houten vloer doorgaf en die hij met zijn voeten registreerde, dan aan die mooi geconstrueerde halve trechter schelp.

De dove slagwerkster Evelyn Glennie speelde niet voor niets op blote voeten om zo geluidstrillingen van wat om haar heen gebeurde op te vangen en te verwerken.

Interessant en waardevol initiatief van Beghin, maar hij zal zelf geen moment hebben gedacht dat hij het kon opnamen tegen beroemdere collega’s als Pollini (DG 419.199-2, 449.740-2), Schiff (ECM 476.619-2) en Goode (Nonesuch 7559-79211-2).