CD Recensies

BEETHOVEN: SEXTET, OCTET, RONDINO E,A.

Beethoven: Sextet in Es op. 71; Duo voor klarinet en fagot in C WoO. 27/1; Octet in Es op. 103; Rondino in Es WoO. 25; Mars in Bes WoO. 29. Blazers van het Schots kamerorkest. Linn CKD 572 (55’13”). 2016

 

Als ex-hoboïst veer je op bij een dergelijk Beethovenprogramma voor blazers dat zijn grote waarde vooral ontleend  aan de onbekende werken uit het W.o.O. bestand.

Na een triomfantelijke vertolking in 1796 wed het Sextet van Beethoven voor  2 klarinetten, 2 fagotten en 2 hoorns niet alleen erg populair in Wenen, maar ook een van de invloedrijkste werken nin zijn soort. Zelf uitte de componist later wat ongenoegen ovrr zijn werk. Hoe hij oordeelde over het eerder in 1893 geschreven, maar pas later gepubliceerde Octet voor 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten en 2 hoorns is onduidelijk.

Het Rondino voor 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 hoorns en 2 fagotten is ook een mini octet uit 1893 dat maar 5’50” duurt.  Van de betrokken musici worden alleen klarinettist Maximiliiano Martin en fagotspeler Peter Whelan met naam genoemd in het Duo dat vermoedelijk pas in de jaren 1810 ontstond. Inn de Mars uit 1798 zijn opnieuw paren klarinetten, fagotten en hoorns aan de beurt.

Natuurlijk zijn deze werken in ander verband ook op cd verkrijgbaar, maar de door Linn gekozen formule waarin ze harmonisch samengaan, is slim gekozen. En daar Engelse (eventueel Schotse) blazers een minstens zo goede reputatie hebben als Nederlandse, Tsjechische en Weense is succes verzekerd.