CD Recensies

BEETHOVEN: EGMONT

Beethoven: Egmont op. 84. Elisabeth Breuer (s) en Robert Hunger-Bühler (spr) met het Helsinki barokorkest o.l.v. Aapo Häkkinen. Ondine ODE 1331-2 (52’17”). 2018  

Het heeft iets ironisch dat Goethe zijn treurspel in proza en in vijf aktes  over de Nederlandse edelman Lamoraal van Egmont die het gevaar van de Spaanse bezetting onder Alva onderschatte en o.a. omdat hij de Beeldenstorm niet veroordeelde in Brussel in 1566 werd vermoord graag van muziek wilde voorzien, maar daarin niet slaagde, terwijl Beethoven, met Goethe’s toestemming, in 1809 wel voor toneelmuziek zorgde. Blijvend succes had hij daarmee niet, want het werk raakte in vergetelheid en is tegenwoordig zelden meer te horen.

Maar gelukkig was daar in 1969 de opname van George Szell met het Weens filharmonisch orkest en zangeres Pilar Lorengar en Burgtheter acteur Jürgen Wüssow die de in 1834 door Grillparzer sterk bekorte tekst voordroeg. Die opname was jarenlang, keurig verdoekt, beschikbaar op Decca 421.024-2 en 425.971-2), maar schijnt niet meer verkrijgbaar te zijn.

Des te welkomer is deze nieuwe Finse opname, meteen in een authentieke aanpak en met een lieftallige Klärchen va Elisabeth Breuer in ‘Die Trommel gerühret; en ‘Freudvoll und Leidvoll’ en Robert Hunger-Bühler als onpathetische maar boeiende verteller. Aapo Häkkinen weet ook waarop het in deze muziek aankomt.