CD Recensies

BACH: GOLDBERGVARIATIES (BEW. ZIMMERMANN TRIO)

Bach, J.S.: Goldbergvariaties BWV. 988 (eigen bew.). Trio Zimmermann. BIS SACD 2347 (73’30”). 2018 
 
Aan het aantal bewerkingen voor strijktrio van Bachs Goldbergvariaties door Sitovetzky waarvan hier eerder een viertal werd besproken plus eentje van Caine is nu een nieuwe toegevoegd: een eigen bewerking van de leden van het Zimmermann trio: Frank Peter Zimmermann (v), Antoine Tamestit (va) en Christian Poltera (vc). Over die bewerking zeggen ze zelf: “captivated by the original score and its innumerable beauties and details we decided to offer a string trio version which is - as far as possible - neither an arrangement nor a transcription, but basically an unveiling of Bach’s score.” In deze nieuwe opnamen wordt het werk met een vrij lichte toets en mooi transparant uitgevoerd. Deeltje na deeltje krijgt een frisse aanpak met heel mooie momenten. Een bijzonderheid is nog dat het drietal op Stradivarius instrumenten speelt. De gedachte dat dit voor extra homogeniteit zou zorgen, is nogal ver gezocht.
Het Zimmermann trio kiest verder voor een onopgesmukte vertolking en is spaarzaam met versieringen en vibrato, maar in expressief opzicht wel plooibaar, fijnzinnig en ritmisch puntig. Elk der variaties heeft iets vernieuwends. Het eindeffect is zeer bevredigend, zozeer zelfs dat men het jammer vindt dat er niet nog meer variaties volgen. Onder zeker voorbehoud lijkt dit me de mooiste van de bewerkingen voor strijktrio. Dat komt mede omdat de in de mooie kerkakoestiek van Sint Osdag kerk in het Duitse Sleeswijk Holstein in Duitsland gemaakte opname zo goed in balans klinkt.