CD Recensies

BEETHOVEN: PIANOWERKEN VIERHANDIG (COMPLEET)

Beethoven: Sonate voor piano vierhandig in D op. 6; Variaties nr. 1-8 in C op een thema van graaf Waldstein WoO. 67; Marsen op. 45 nr. 1-3; Variaties nr. 1-6 in D over ‘Ich denke dein’ WoO. 74; Große Fuge in Bes op. 134. Peter Hill en Benjamin Frith. Delphian DCD 34221 (48’50”). 2017
 
Beethoven: Werken voor piano vierhandig (compleet). Amy en Sara Hamann. Grand Piano GP 619/20 (2 cd’s, 1u. 35’06”). 2010
 
Tussen 1792 en 1803 schreef Beethoven een klein aantal werken voor piano vierhandig voor de gravinnen Therese en Josephine von Brunsvik, prinses Maria Esterházy en in 1826 bewerkte hij nog de Große Fuga voor strijkkwartet op. 133 voor aartshertog Rudolph.
Het is heel praktisch dat ze alle makkelijk op één cd zijn onder te brengen en een aardig idee van de beide Engelse pianisten voor het jaar waarin Beethovens tweehonderdvijftigste verjaardag wordt herdacht. Zij zijn niet de eersten die zich aan zo’n best interessant project wijden, want dat deden de Amerikaanse zusjes al eerder en uitgebreider door ze alle zowel op een moderne Yamaha vleugel als op drie fortepiano’s naar Stein uit respectievelijk 1784, 1800 en 1815 uit te voeren. Met het gevolg dat de werken op de moderne vleugel iets romantisch krijgen en op de fortepiano iets klassieks behouden. De amusante Waldsteinvariaties klinken op het oude instrument ook geestiger en de vulstemmen zijn duidelijker te volgen.
De drie Marsen klinken bij hen bijzonder geanimeerd en het stelt ze in staat om de wat droge Große Fuge helder gedetailleerd in 13’57” uit te voeren, tegen 16’00 op de modere vleugel (voor beide Engelsen staat 14’44” op de teller). 
Het Engelse duo is heel geanimeerd in het eerste deel van de Sonate en mooi gedifferentieerd in het variatiedeel. Dat geldt ook voor de Marsen en het andere Variatiewerk. De Große Fuge vormt een ware tour de force die wat koeltjes wordt afgewikkeld. Hier tonen de Amerikaansen wat meer gevoel en gevarieerde uitdrukking.
Voor de keuze gesteld: welke van beide uitgaven zou je aanschaffen? zou deze alles tegen elkaar afwegend naar Grand Piano gaan.