CD Recensies

BACH, J.S.: QUODLIBET; CANTATES NR. 173a, 202 EN 36c

Bach, J.S.: Cantates nr. 173a ‘Durchlauchster Leopold’ BWV 173a, nr. 202 ‘Weichet nur betrübte Schatten’ BWV. 202 en nr. 36c ‘Schwingt euch freudig empor’ BWV. 36c’; Quodlibet BWV. 524. Joanne Lunn (s), Hiroya Aoko (ct),  Makoto Sakurada (t) en Roderick Williams (bs) met het Bach Collegium Japan o.l.v. Masaaki Suzuki. BIS SACD 2041 (77’26”). 2012
 
Wat verdwaald tussen de andere werken van Bach sluimert het luchthartige Quodlibet of vollediger Trouw Quodlibet van Bach. De zinsnede daaruit ‘In diesem Jahre haben wir zwei Sonnenfinsternisse’ dateren het werk kort na 1707 toen in Duitsland twee van zulke zonsverduisteringen te zien waren. Pas in 1932 werd het werk helaas slechts gedeeltelijk teruggevonden als deel van een manuscript van drie pagina’s. Het werkje dat helaas slechts vrij kort duurt, vraagt wat solisten, een koortje en continuo begeleiding. De tekst is mogelijk van de Leipzigse dichter Johann Christoph Gottsched.
Het Quodlibet was bedoeld voor een vrolijke bruiloft, mogelijk die van Bach met Maria Barbara en de gasten leverden daaraan een bijdrage. Het werkje zit vol toespelingen (ook seksuele over een Plumphecht), fragmenten volksmuziek en drinkiederen. Suzuki had hier nog best wat spontaner en ruiger mogen handelen, maar ook zo zorgt hij voor 11’19” aangenaam vertier.
Ook de cantate ‘Weichet nur betrübte Schatten’ werd voor een bruiloft gecomponeerd, maar pas jaren later. In dit vriendelijke, gracieuze werk is het vooral vooral Joanne Lunn die iedere lettergreep zorgvuldig fraseert en articuleert die indruk maakt.
In ‘Durchlauchster Leoplold’ wordt opgewekt een verjaardag van prins Leopold von Anhalt Köthen gevierd. Misschien is dit werk zo vrolijk omdat Bach zich nergens gelukkiger heeft gevoeld dan daar.
Ook ‘Schwingt euch freudig empor’ is als gelukwens geschreven, in dit geval voor een zeer gewaardeerde, maar niet nader bekende leraar. Suzuki voer ook dit alles energiek en voortvarend uit en de mix tussen gevoelige begeleiding en spontane zang bevalt zeer. Ook vanwege de mooie balans. Luister maar naar de filigraan passages van de strijkers aan het eind van ’Schwingt freudig’.