CD Recensies

BEETHOVEN: INSIDE EROICA

Beethoven: Inside Eroica. Symfonie nr. 3 in Es op. 55 (bew. Ries voor pianokwartet). Flex ensemble. AVI 855305 (56’34”). 2020
 
Toen Ferdinand Ries deze Symfonie van Beethoven voor pianokwartet bewerkte, ging hij zorgvuldig en met verbeelding te werk bij het verwerken van de oorspronkelijke textuur. Zo bleven het karakter en de geest goed bewaard en doet de piano meer dan alleen iets van de ontbrekende instrumenten invullen of, zoals bij Hummels arrangementen vaak het geval is, de piano als solist de hoofdrol te geven en de andere instrumenten alleen te laten begeleiden.
Zo kan men deze symfonie op een nieuwe manier beluisteren, zich voortdurend afvragend: hoe gaat het verder? En zich vaak verbazend over nieuwe details (die er natuurlijk op de achtergrond altijd al waren). Iedereen die het origineel niet kent zal zich niet tekort gedaan voelen en ook ervaren luisteraars zullen zich nog wel verwonderen hoezeer de geest van het werk sterker overkomt dan in menige lauwe routinevertolking van het origineel.
In- en uitgeleid door een bijdrage van James Williamson spelen Kana Sugimura (v), Anna Szulc (va), Martha Bijlsma (vc) en Johannes Nies (p) van het Flex ensemble de bewerking van de Eroica zodanig dat de essentie van het werk blijft bestaan. Er waren al opnamen van de Riesversie door het Israël pianokwartet (Metier MSVCD 2008) uit 2003 en het Mozart Pianokwartet (MDG 6431454-2) uit 2006, maar deze is zeker zo goed en heel mooi opgenomen.
Een nieuwe uitgave die dus zeer de moeite waard is en een mooi bezit naast goede versies van het origineel.