CD Recensies

BACH, W.F.: POLONAISES; KLAVECIMBELSONATE NR. 6

Bach, W.F.: Polonaises F. 12 nr. 1-12; Klavecimbelsonate nr. 6 in Es F.S. BR.A7. Christophe Rousset. Virgin 561.295-2 (53’11”). 1984
 
Gelukkig bestaat de laatste tijd veel belangstelling voor het werk van Wilhelm Friedemann Bach (1710 - 1784). Hij was de oudste zoon van Bach, startte een veelbelovende loopbaan als musicus en werd tot de beste vertolkers uit zijn tijd gerekend. Maar hij benutte zijn grote talent jammer genoeg nooit volledig en bracht als gevolg van zijn grillige temperament zijn twintig laatste levensjaren als werkloze door nadat hij abrupt zijn baan in Halle had opgezegd. Hij ging ook slordig om met het muzieklegaat van zijn vader waarvan nogal wat verloren ging.
Niettemin heeft zijn eigen muziek grote waarde, zowel in historisch opzicht als vanwege zijn eigen verdiensten. De 12 Polonaises behoren tot zijn beste werken. Qua stijl bevinden deze zich in het grensgebied tussen de baroktraditie en de vernieuwende roccoco- en klassieke opvattingen. Ze zijn mooi gerangschikt in de   majeur en mineur toonaarden van C, D, Es, E, F en G (in de schaduw van de systematische planning van zijn vaders Wohltemperiertes Klavier, maar dan niet in de abstracte vorm van prelude en fuga, maar in dansvorm).
Makkelijk uitvoerbaar zijn deze niet, maar iemand als Christophe Rousset heef daar niet de minste moeite mee en staat ver boven de materie in zijn mooie vertolkingen. Aanvullend speelt hij nog één van de tien Klavecimbelsonates die op de geen Fanna nummer dragende sonate in g alle in majeur staan.