CD Recensies

BAYREUTH, WILHELMINE VON: KLAVECIMBELCONCERT; OPERA ARIA'S

Bayreuth, Wilhelmine von: Klavecimbelconcert in g; ’S’avvien ch’il destino rio’, ‘Quel tuo valor primiero’.’Non dura una sventura’, ‘Ah per pietad’ almeno’ uit Argenore. Angelica Luz (s) en Adalbert Kraus (t) met het Lukas Consort o.l.v. Victor Lukas. Campion Cameo RRCD 1333 (51’44”). 1994
 
Dit is een interessante uitgave omdat die de activiteit van een componiste uit de barok aan het licht brengt wier naam tot nu toe volkomen onbekend was. Dit in tegenstelling tot Barbara Strozzi (1619 - 1677) en de iets minder bekende Anna Bon di Venezia (1740 - 1767).
Markgravin Wilhelmine von Bayreuth (1709 - 1758) was een zuster van de fluitspelende Frederik de Grote en heette voor haar huwelijk Wilhelmine von Preußen. Wat ze verder nog had kunnen presteren, zullen we nooit weten want ze stierf op negenenveertigjarigejarige leeftijd.
Het Klavecimbelconcert heeft duidelijk de trekken van de Mannheimse school. In Wikipedia is meer over haar te vinden, met name veel interessants over de opera Argenore uit 1740; ik ga dat hier niet herhalen.